logo  

 
line decor
  Home  
line decor
   

Er zijn veel organisaties die u de helpende hand bieden om uw gezondheid en welzijn te bevorderen.

Een indicatie hebt u nodig voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteuning thuis, opname in een verzorgingshuis, dagopvang en palliatieve zorg.

Gemeentewinkel Brunssum tel. 045-5278630 Gemeentehuis Lindeplein Brunssum. Voor huishoudelijke hulp, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijke ondersteuning, aanpassing huis en vervoer op maat moet u naar de gemeentewinkel, afdeling zorgloket. WMO. Er is mogelijk een eigen bijdrage verplicht.
Thuiszorgorganisatie. Voor persoonlijke verzorging en verpleging vraagt u wijkverpleging aan bij een thuiszorgorganisatie. De keuze is aan u. Zij bespreken met u de zorgvraag en geven u een indicatie. Uw zorgverzekeraar betaalt deze zorg.
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) tel. 088-7891000. Als u 24 uurs zorg en begeleiding nodig heeft komt u in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling.

THUISZORGAANBIEDERS in Brunssum en omgeving

Ambulante Thuiszorg Heerlen tel. 045-5610855.

Buurtzorg 2 Brunssum,
Dorpstraat 119, 6441CD Brunssum.
Telefoon bereikbare dienst 06-53574810 (24 uur bereikbaar)
brunssum@buurtzorgnederland.com

Buurtzorg 1 en 3 Onderbanken,
A/d platz 29, 6451MZ Schinveld.
Telefoon bereikbare dienst 06-22877138 (24 uur bereikbaar)
onderbanken@buurtzorgnederland.com

Cicero Thuis Brunssum 045-5778436

Meandergroep Heerlen tel. 0900-6990699

PrivaZorg Maas en Heide Schinnen Nieuwe Markt 1 6365 BG Schinnen Tel. 046-7111704

Sevagram thuiszorg Heerlen tel. 0900-7774777

 • DAGOPVANG bij de Zorginstellingen van Cicero Zorggroep als u een CIZ indicatie heeft.
  Als u daar niet voor in aanmerking komt kunt u bij CMWW terecht. tel. 088-4552500.
  Zij verzorgen op meerdere lokaties mogelijkheden om gezellig met anderen samen te zijn en activiteiten te doen.
  U betaalt hiervoor een bepaald bedrag.

 • CENTRUM PALLIATIEVE ZORG.
  Heemhof biedt intensieve zorg, die niet gericht is op genezing, maar op het bereiken van een hoge kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Soms is thuis sterven niet mogelijk of onwenselijk en dan kan men terecht bij Heemhof, Centrum palliatieve zorg Parkstad, Semmelweisstraat 14, 6442 BH Brunssum tel. 045-4002184. Andere centra zijn in Heerlen, Mechelen, Nuth en Geleen.

 • U hebt géén indicatie nodig voor de volgende hulpverleners:

 • -- ACUTE ZORG AAN HUIS in oostelijk zuid Limburg
  Gegeven door Meander Thuiszorg tel. 045-5616162. Deze kortdurende zorg aan huis is bestemd voor alle zelfstandig wonende ouderen in OZ Limburg, die onverwacht hulp nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar en streven er naar binnen 20 minuten bij u aanwezig te zijn.

 • -- CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Brunssum/Onderbanken tel. 045-5268969 Mijn Centrum voor Medische Zorg Pr. Hendriklaan 376 Brunssum.
  Zij geven informatie, advies en begeleiding op het gebied van gezondheid, opvoeding en opgroeien van jeugd. Ouders, verzorgers en jongeren tot 23 jaar kunnen hier terecht met hun vragen.

 • -- CMWW (Centrum voor Maatschappelijk werk en Welzijnswerk) tel. 088 4552500
  Zij willen een bijdrage leveren aan sociale redzaamheid van mensen door:  schuldhulpsanering, groepsondersteuning, hulp bij huiselijk geweld, jeugdhulpverlening, jongerenwerk, Zorg Advies Teams in de buurten, trajectbegeleiding voor inburgering. Zij verzorgen ook de informatie en aanmelding voor peuterspeelzalen

 • -- CMWW afdeling ouderenwerk tel. 088 4552500. Hier kunt u terecht voor een goed gesprek, financieel advies, de wijkbelbus, bloedafname en sociale hulp. U kunt deelnemen aan aktiviteiten zoals computerles, bewegen voor ouderen en vrijwilligerswerk doen. Zij bieden uitgebreide dienstverlening.

 • -- EIKPUNT van Huis voor de Zorg. Ervaringen, Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg tel 046 42080979 Als u informatie wilt inwinnen of klachten heeft over de gezondheidszorg en hulpverleners kunt u deze melden. U krijgt advies en ondersteuning van dit bureau hoe te handelen.

  --
  IDS Informatie Documentatie Service van de GGD zuid Limburg tel'046-8505450. Via folders en brochures geven zij informatie over gezondheidszaken en adressen van hulpverleners en patiëntenverenigingen.

 • -- JEUGDGEZONDHEIDSZORG
  Meander jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen en GGD ZL voor 4 tot 19 jarigen. Deze twee instanties werken aan de totale gezondheid van de jeugd en zijn gevestigd in Mijn Centrum voor Medische Zorg Pr. Hendriklaan 376 Brunssum
  tel.045-5645383

 • -- JURIDISCH LOKET, Geerstraat 105, Heerlen. tel. 0900-8020.
 • Servicepunt bij CMWW, Beatrixstraat 1a 6443 AK Brunssum op donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Afspraak maken met CMWW tel. 0884552500.
  Bij juridische problemen in gezin, buurt of leef/werksituatie kunt u hier gratis informatie en advies krijgen. Als u doorverwezen wilt worden naar een specialistische rechtsbijstand, dan zijn de kosten daarvan inkomensafhankelijk
  .

 • -- KRAAMZORG
  Meander Kraamzorg tel. 0900-6990699
  Cicogna Kraamzorg tel. 043-4504990 in Gulpen
  Kraamcentrum Schellings- Vankan tel. 045-5650145 in Nuth
  Limburgse kraamzorg tel. 046-4262266 in Geleen

  -- MAALTIJDVOORZIENING : klik hier

 • -- MEE Zuid Limburg tel. 088-0102222 in Heerlen. Dit is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. Zij heeft spreekuur op donderdag van 10-12 uur bij het Zorgloket in het gemeentehuis van Brunssum.

 • -- MONDRIAAN ZORGGROEP tel. 045-5736262 Geestelijke gezondheidszorg. Zij helpen bij psychische problemen van kinderen en volwassenen, eenzaamheid en depressie en verslaving.

 • -- PARAMEDISCHE DIENSTEN
 • 1. Cicero Zorggroep biedt ouderen thuis mogelijkheden aan voor: fisiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtiek voor de ouder wordende mens tel. 045-5637400'
 • 2. Fisiostofberg tel. 045-56411112 fysiotherapie, revalidatie en bewegingsprogramma's voor mensen met een chronische aandoening, overgewicht en fibromyalgie.
 • 3. Chiropractie dhr. Daams tel. 045-70744114 Dorpstraat 119 Brunssum
 • 4. Oefentherapie Cesar Mw. Spoelstra- Terpstra tel. 045-7074116 Dorpstraat 119 Brunssum.
 • 5. Ergotherapie Mw. Salej tel. 045-7074115. Dorpstraat 119, Brunssum
 • 6. Fysiotherapie De Bundeling tel. 045-5250116. Specialisatie in fysiotherapie voor ouderen en mensen met een complexe hulpvraag en kinderfysiotherapie. Sint Gregoriuslaan 1a, 6442 AE Brunssum. www.debundeling.nl
 • 7. Fysiotherapie Tummers-Geerdink Kerkstraat 302 6441 BM Brunssum tel. 045-5641626.
 • 8 .BPC Fysiotherapie tel. 045-5641039. Rumpenerstraat 11, 6443 CA Brunssum.
 • 9. Podotherapie Brunssum tel 045-5217892 Akerstraat Noord 61Brunssum.
  Zie verder de Gemeentegids.

 • -- PERSONENALARMERING.
  Sevagram Heerlen tel.0900-7774777 en Meander Groep Heerlen tel. 0900-6990699
  Stichting CMWW Ouderenwerk Brunssum. Tel. 06-44611065
  Cicero Thuis tel. 0900-5009500.


 • -- SLACHTOFFERHULP tel. 0900-0101 Als u te maken heeft gehad met een ongeluk of geweld kunnen zij u begeleiden en adviseren.

 • -- STEUNPUNT MANTELZORG PARKSTAD tel. 045-2114000
  Informatie, advies en steun bij het verlenen van zorg aan familie, vrienden en buren. Zij verzorgen elke laatste maandag van de maand een inloopspreekuur in Bedrijfsbureau Cicero St. Brigidastraat 3 Brunssum van 14.00 tot 16.00 uur.


 • -- STICHTING OMGAAN MET ANGST tel. 043-3685413
  Een lotgenotenvereniging die ondersteuning biedt aan mensen met angsten. Zij geven voorlichting, informatie, doen onderzoek naar behandelmethoden en organiseren recreatieve activiteiten.

 • -- STICHTING PROVINCIALE ENTADMINISTRATIE, RIVM DVP zuid Tel. 040-2329118 Hierkunt u inentingsgegevens opvragen van inentingen na 1974 Dit is gemakkelijk voor u als uw inentingsboekje onvindbaar is. U kunt informatie opvragen over het rijksvaccinatieprogramma

 • -- UITLEEN.
  Van verpleegartikelen en hulpmiddelen die u tijdelijk nodig heeft voor slapen, douchen en toilet. Het eerste half jaar gratis, daarna kan men huren of kopen.Voor uitleen krukken etc. zie bij Servicepakket
  Care For Comfort (Medicura) tel. 045-5274949. Breinderveldweg 21B 6365 CM Schinnen. Zij brengen hulpmiddelen uitgezonderd de loophulpmiddelen kostenloos aan huis in de hele regio Zuid- Limburg.
  WELZORG tel. 0900 7505002 U kunt het artikel bestellen. Het wordt binnen 24 uur kostenloos bij u thuis afgeleverd.
  Meanderwinkel (Vegro) tel.0900-6990699). Kapellaan 11a, 6461 EH Kerkrade of Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum.

 • -- Koninklijke VISIO, Sittard/Geleen tel.088-5858800
  De organisatie voor slechtziende en blinde mensen. Zij geven informatie, advies, vormen van onderzoek, revalidatie, onderwijs en wonen.

 • -- VOEDING en DIEET
  Als u problemen hebt met uw gewicht of vanwege een ziekte een dieet moet volgen kunt u van een dieëtist adviezen en begeleiding krijgen om uw eet en leefstijl te veranderen en zo uw gezondheid te verbeteren.
  1. Meander Voeding en Dieet tel. 0900-6990699. Zij geven telefonisch advies en geven ook voedingscursussen.
  2. Mw. K. Hyndycz - Gebben tel. 045-7074113 Dorpstraat 119 Brunssum


  HomeTerug

 
 

© Groene Kruis Brunssum
Laatst bijgewerkt 30-Nov-2021